Aula právnické fakulty MU, Brno Veveří

rekonstrukce auly - zaenické a malířské práce, realizace 2013/2014