Bytové domy Brno – Černovice

kontaktní zateplovací systém, realizace 2005