Dědická 1,3,5 Brno Slatina

kontaktní zateplovací systém, realizace 2006