Dědická 7,9,11 Brno Slatina

kontaktní zateplovací systém, realizace 2006