Koleje VUT pod Palackého vrchem, Brno

demolice a následná výstavba 171 bytových jader, realizace prázniny 2012