Kolejní 2, Brno, rekonstrukce bytových jader

175 bytových jader za 68 dní!!!, realizace letní prázdniny 2011