Regenerace panelových domů Brno – Líšeň, J. Faimonové

realizace 2003/2004