Stojanova 5, Brno

regenarace dvorní fasády a přilehlých ploch, realizace 2019